Lis 7, 2017
356 Wyświetleń
0 0

Historia Biblioteki Pedagogicznej w Bolesławcu. Cz. 4. Kierownicy Biblioteki

Napisany przez

Cz. 4. Kierownicy Biblioteki.

 

W 2016 roku Biblioteka Pedagogiczna w Bolesławcu obchodziła jubileusz 65-lecia istnienia. Wydarzenie to stało się pretekstem do podjęcia próby odtworzenia jej losów. Rekonstrukcja obejmująca lata 1952 – 2016 opiera się głównie na zachowanej dokumentacji, typu sprawozdania z działalności, plany pracy, listy obecności pracowników, pisma wpływające.

Ze względu na pojawiające się liczne nieścisłości a nawet rozbieżności   w odnalezionych dokumentach, wiele informacji ma charakter wyłącznie orientacyjny. Dotarcie tylko do określonych materiałów wytyczyło obszar, który obejmuje owo opracowanie. Być może będzie ono stanowiło podstawę do dokładniejszego odtworzenia historii, poszukiwań dodatkowych dokumentów, podjęcia polemiki   lub spisania wspomnień przez osoby związane z Biblioteką i znające jej dzieje.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dziejami naszej placówki.

Tym razem przedstawiamy osoby kierujące  Biblioteką.

Małgorzata Laskowska

 

Kierownicy Biblioteki

Od początku swojego istnienia, biblioteka pozostawała pod pieczą 10 opiekunów. W zależności od aktualnych podziałów administracyjnych, przynależności placówki, jej bieżącego statusu nosili oni miano kierowników albo dyrektorów. Dla kilku z nich, jak dla Aleksandra Kelara, niemal porównywalnie dla Marii Dunajowicz i Tomasza Szymańskiego, przygoda z Biblioteką była krótkotrwałym epizodem, natomiast panie Krystyna Nichnerowicz, Halina Majewska oraz Romualda Terlecka – przewodziły jej poświęcając po kilkanaście lat swojego życia zawodowego.

Pierwszym opiekunem Biblioteki była Maria Dujanowicz. Swoją funkcję pełniła od początku jej oficjalnego istnienia, tj. od 7 lutego 1951 roku do 1 lipca 1952 roku. Zgodnie z protokołem zdawczo odbiorczym, obowiązki i opiekę nad przejął po niej i pełnił do października 1958 roku, ówczesny kierownik Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych – Jan Gębski.

Pierwszy etatowy kierownik – Maksymilian J. Tomaszewski przejął stanowisko po Janie Gębskim i pozostawał na mim przez prawie 8 lat. Działania kierownika Tomaszewskiego były raczej negatywnie postrzegane przez zwierzchników:

 

 Wymieniona B-teka posiada poważne zadania w upowszechnianiu i rozwijaniu czytelnictwa, jest ogniwem kształtowania zawodowego wśród nauczycieli – propagowanie nowatorstwa pedagogicznego w metodach   i formach pracy szkół oraz udzielania wszechstronnej pomocy studiującym nauczycielom, których na terenie powiatu jest 126 w tym  w ZSN 105, 21 na studiach wyższych. Zadanie to spełnia zarówno księgozbiór jak i człowiek, który go gromadzi, opracowuje i udostępnia  t. j. bibliotekarz (którego od samego początku założenia ta placówka nie posiada).

A więc […] brak poradnictwa bibliograficznego i czytelniczego (naucz.     z pow. bolesł. zwracają się do Pedag. B-tek Pow. w Złotoryi i innych). Księgozbiór – podstawa pracy bibliotecznej winien być komisyjnie  i racjonalnie gromadzony tj. stale, planowo i systematycznie uzupełniany należycie bez błędów technicznych opracowany skatalogowany (okresowo selekcjonowany) i utrzymany w porządku. […] Personel wymienionej biblioteki nie posiada kwalifikacji zawodowej i nie można już w tym wieku stawiać wymagań obowiązujących bibliotekarza kwalifikowanego a na naukę za późno tembardziej jeśli cechuje osobnika dziecinny upór i swój upatrzony styl pracy. Każdy jednak bibliotekarz lub pełniący obowiązki bibliotekarza, winien orientować się w całości zadań i w toku pracy obowiązany uzupełniać i pogłębiać swoje wiadomości. […] Brak współpracy w środowisku. Ob. Tomaszewski M. „jest sam sobie sterem żeglarzem, okrętem”. Brak komisji Bibliotecznej (zwłaszcza w doborze księgozbioru) dlatego b. skromny księgozbiór podręczny. […] w katalogach P.B.P. w Bolesławcu trudno zorientować się wyrobionemu bibliotekarzowi a co mówić o czytelniku. N.p. wymyślone nowatorstwo w PBP w Bolesławcu: książki wrzuca się jak listy do skrytki w drzwiach z tą różnicą że lecą na podłogę (oczywiście w czasie nieobecności bibliotekarza). Wnioski: w oparciu o wymienioną sytuację lokalową, specyficzną obsadę personalną staje się niezbędną koniecznością zdobyć lokal odpowiedni, urządzenie i fachową siłę na kierownika b-teki (pozostali mogą pracować na pół etatach czy na ryczałtach). Z uwagi na poważne znaczenie jakie winna reprezentować B-teka w środowisku nauczycielskim oraz realizacji odpowiednich zadań pedagogicznych (konferencje rejonowe, przedmiotowe itp.), Dyrekcja P.B.W. liczy na pełne zrozumienie i życzliwe ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków.

                                                       Dyrektor Biblioteki Józef Rostkowski[1]

 

W sierpniu 1966 roku stanowisko kierownicze objął Aleksander Kelar,   na krótko i tymczasowo, bo kolejnemu kierownikowi Ludwice Ragus, stanowisko znowu przekazał Maksymilian Tomaszewski. W trakcie kierownictwa Ludwiki Ragus, czyli od września 1966 roku, Aleksander Kelar pracował jeszcze krótko jako bibliotekarz. Ludwika Ragus również na długo   nie związała się z Biblioteką. Od 1 lipca 1967 roku korzystała z urlopu wypoczynkowego, w trakcie którego zrezygnowała z pracy.

Obowiązki kierownika przejęła i pełniła już od października Krystyna Nichnerowicz. Kierowała Biblioteką nieprzerwanie do sierpnia 1981roku. Po częstych zmianach pracowniczych i kierowniczych, Pani Nichnerowicz zapewniła Bibliotece stabilizację i ciągłość kadrową. Odeszła   z pracy w 2003 roku, z blisko 40 – letnim stażem. Przez ten czas zmianom podlegała pełniona przez nią funkcja. W związku z zachodzącą kilkakrotnie reorganizacją, choćby wynikają z reformy administracyjnej kraju, zmianą organu prowadzącego, przynależność, pełniła naprzemiennie funkcję kierownika albo dyrektora placówki. Przez ostatnie lata, już w trakcie emerytury, opiekowała się czytelnią.

We wrześniu 1981 na krótko kierownicze stanowisko objął Tomasz Szymański. W Bibliotece pozostał do końca marca 1982 roku, po czym przeszedł do działalności dziennikarskiej.

 

Od 1 maja tego samego roku do pracy w Bibliotece został zatrudniony Zbigniew Szczepański, były pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu. Od początku pełnił funkcję kierownika placówki. Na stanowisku pozostawał niespełna 5 lat. W 1987 roku (31 marca), na swoją prośbę został odwołany z funkcji kierownika. W związku z nagłą zmianą, od kwietnia tego samego roku do końca sierpnia 1988 funkcję kierownika ponownie pełniła pani Krystyna Nichnerowicz.

We wrześniu 1988 roku kierownikiem placówki została Halina Majewska, pracownik z ponad pięcioletnim stażem pracy w Bibliotece. Pani Nichnerowicz natomiast, która przeszła na emeryturę, pracowała nadal opiekując się czytelnią w zakresie ½ etatu.

Po kilkunastoletnim okresie stabilizacji na stanowisku kierowniczym,     w lutym 2003 roku pani Halina Majewska zrezygnowała z pracy w Bibliotece Pedagogicznej w Bolesławcu i objęła stanowisko dyrektora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu.

Czasowo do sierpnia tego samego roku funkcję kierownika pełniła ponownie pani Krystyna Nichnerowicz. Od września obowiązki przejęła Romualda Terlecka, pracująca już od marca w Bibliotece jako pracownik administracyjny. Od 8 kwietnia 2004 roku oficjalnie przejęła funkcję kierownika i nieprzerwanie pełni ją do chwili obecnej.

 

Małgorzata Laskowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Sprawozdanie z komisyjnego wyjazdu służbowego do Pedagogicznej B-teki Pow. W Bolesławcu w dn. 24.V. 1966 r.

 

Kategorie:
news
http://bibliotekaped.wixsite.com/boleslawiec

Biblioteka Pedagogiczna działa od 1951 roku. Mieści się w budynku I LO przy ul. H. i W Tyrankiewiczów 11 w Bolesławcu. Bogaty i stale aktualizowany księgozbiór dostępny jest dla wszystkich chętnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pl_PLPolish
pl_PLPolish
Bobrzanie.pl
Przeczytaj poprzedni wpis:
Otwarcie dworca PKS

Punktualnie o 9.30 rozpoczęła się ceremonia otwarcia nowego dworca PKS. Zapraszam do albumu.

Zamknij