Wrz 5, 2017
545 Wyświetleń
0 0

Co przysługuje Ci w ramach autocasco? Sprawdź

Napisany przez

Większość kierowców ogranicza się wyłącznie do zakupu obowiązkowej polisy OC. Tymczasem autocasco pozwala uzyskać znacznie szerszą ochronę ubezpieczeniową. Jaki zakres zdarzeń obejmuje ta polisa? Wyjaśniamy.

Głównym powodem, dla którego kierowcy rezygnują z ubezpieczenia autocasco (AC), jest jej dość wysoki koszt. Warto jednak mieć świadomość, że wydatek w ramach polisy jest niewspółmiernie niski do ewentualnych kosztów naprawy pojazdu czy nawet zakupu kolejnego auta – w przypadku, gdy samochód po wypadku będzie się nadawał jedynie do kasacji lub zostanie skradziony.

Ochrona w razie uszkodzenia samochodu

O ile w przypadku posiadania wyłącznie ubezpieczenia OC sprawca zdarzenia drogowego musi liczyć się z koniecznością naprawy własnego pojazdu ze swoich środków, o tyle gdy jego samochód jest objęty autocasco, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie (wariant kosztorysowy) lub pokrywa koszty naprawy (wariant warsztatowy).

W zależności od wykupionego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, AC może obejmować uszkodzenie pojazdu wywołane:

  • zderzeniem z innym samochodem, osobą, obiektem czy zwierzęciem,
  • aktami wandalizmu,
  • oddziaływaniem zjawisk atmosferycznych.

Jeżeli zatem dojdzie do uszkodzenia samochodu na skutek wjechania w ogrodzenie domu lub słup, do uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji drogowej, a nawet do zniszczenia karoserii na skutek gradu – właścicielowi auta będzie przysługiwało odszkodowanie.

Warto pamiętać, że w przypadku tzw. mini AC, zakres ochrony obejmuje wyłącznie uszkodzenia pojazdu powstałe na skutek zderzenia ze zwierzęciem oraz wywołane przez zjawiska atmosferyczne.

Ochrona w razie kradzieży

Chociaż ubezpieczenie AC nie jest w stanie zapobiec kradzieży pojazdu, pozwala uniknąć poważnych strat finansowych z nią związanych. W ramach polisy ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, gdy dojdzie do:

  • kradzieży samochodu,
  • kradzieży części wyposażenia auta.

Uwaga na wyłączenia odpowiedzialności

Chociaż polisa AC zapewnia bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania w sporadycznych przypadkach.

Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje m.in. takie zdarzenia jak:

  • uszkodzenie auta, gdy osoba kierująca prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
  • kradzież pojazdu wynika z rażących zaniedbań kierującego, np. pozostawienia kluczyków w samochodzie.

Jak wysokie odszkodowanie można otrzymać?

Wysokość wypłacanego odszkodowania zależy przede wszystkim od wartości pojazdu oraz innych elementów umowy ubezpieczeniowej, takich jak np. udział własny w szkodzie czy franszyza integralna.

  • Wartość pojazdu – odszkodowanie wypłacane jest na podstawie wyceny samochodu w dniu zgłoszenia szkody lub – w przypadku umowy z gwarancją stałej sumy ubezpieczenia – w dniu podpisywania umowy.
  • Udział własny w szkodzie – pozwala obniżyć wysokość składki, ale pomniejsza wypłacane odszkodowanie o zadeklarowany udział własny.
  • Franszyza integralna – pozwala obniżyć wysokość składki, ale może skutkować koniecznością naprawy pojazdu we własnym zakresie, gdy koszt naprawy jest niższy niż ustalona franszyza integralna.

Wybierając ubezpieczenie AC, warto wziąć zatem pod uwagę nie tylko zakres ochrony, ale również wiele innych aspektów wpływających np. na wysokość wypłacanego odszkodowania.

https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pl_PLPolish
pl_PLPolish
Bobrzanie.pl
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego w Miejskim Zespołe Szkół nr 3 im. Jana Pawła II.

Zamknij