Mar 18, 2016
754 Wyświetleń
8 1

Owocny rok 2015

Napisany przez

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka za nami. Podsumowaliśmy zatem rok 2015 i udzieliliśmy (jednogłośnie) absolutorium dla Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Przedstawiliśmy sprawozdania merytoryczne oraz finansowe,  które publikujemy w dole strony. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i było również okazją do wspomnień oraz rozmowy o planach na przyszłość.
Wkrótce relacja telewizji Łużyce, której dziękujemy za przybycie.

Najważniejsze liczby Stowarzyszenia ZB w 2015 roku:
Przychody w roku obrotowym 2015 wyniosły – 269 602,64 zł w tym:
• składki członkowskie określone statutem – 2 540,00 zł,
• inne wpłaty na rzecz Stowarzyszenia – 12 956,38 zł,
• 1% podatku przekazany przez Urząd Skarbowy – 251 711,01 zł,
• przychody finansowe – 2 395,25 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych w 2015 roku wyniosły – 367 729,45 zł w tym:
• działalność charytatywna (zakup leków i inne koszty związane z leczeniem, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc pogorzelcom, zakup żywności i opału) – 266.088,11 zł,
• wspieranie działalności kulturalno-oświatowej (dofinansowanie Rocznika Bolesławieckiego, pomoc parafiom, pomoc finansowa dla szkół, klubów sportowych, Domu Dziecka) –101.641,34 zł.

Koszty administracyjne (usługi księgowe, energia elektryczna, telefon, czynsz, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe i bankowe, strona internetowa, materiały biurowe, wynajem sali) poniesione w roku 2015 miały wartość – 18.355,55 zł.

Działalność Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka prowadzona jest nieodpłatnie. Cały dochód jest przeznaczany wyłącznie na cele statutowe (działalność pożytku publicznego) i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka nie było poddane kontroli.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za zaufanie i współpracę. To dla nas zaszczyt i zobowiązanie. Pracujemy dalej.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2015r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015r.

Info. ZB/MM

Kategorie:
Małkowski
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec - Świeradów Zdrój, to przestrzeń, w której aktualnie przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec. Aktualnie radny powiatu bolesławieckiego. Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Poszukujący jeszcze Bóg jedyny wie czego. Zapraszam również na moją stronę www.maciejmalkowski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share This
Menu Title